บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

HITECH NAKHON GROUP CO.,LTD.

ประวัติ


โดยบริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลหลังการขาย ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร และอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับบ้าน และทุกองค์กร ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม เพราะเราดูแลครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดำเนินการติดตั้ง พร้อม บริการหลังการขาย

วิสัยทัศน์

- นำหน้าคู่แข่งเสมอ

พันธกิจ

- บูรณาการระบบกล้องโททัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบภาพ และเสียงระบบบ้านอัจฉริยะ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ (Integrated network system)
- เพิ่มศักยภาพบุคลากร พร้อมผลิต วิจัย และพัฒนา เพื่อคัดสรรสินค้า และบริการ ที่มีนวัตกรรม
- เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำสมัย ให้เหนือคู่แข่ง
- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยม ราคาเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกกลุ่มเป้าหมาย บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
- สร้างชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัท ให้อยู่ในระดับสากล
- สร้างความเจริญรุ่งเรืองเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ศ. 2547

- บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งกิจการเมื่อ 19 เมษายน 2547 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ จำหน่ายและให้เช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

พ.ศ. 2549

- ขยายกิจการ และเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมงานบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อความ ปลอดภัย ได้แก่ ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบประตูอัตโนมัติ
- นำเข้า-จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดยี่ห้อ AVTech จากไต้หวัน
- นำเข้า-จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบกันขโมย
- นำเข้า-จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบภาพและเสียง จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

พ.ศ. 2552

- เป็นตัวแทนจำหน่าย กล้องวงจรปิด AXis จากสวีเดน

พ.ศ. 2555

- วิจัยและพัฒนาระบบบ้านอัตโนมัติ (Home Automation)
- สั่งผลิต-นำเข้า-จำหน่ายระบบ Digital door lock

พ.ศ. 2556

- นำเข้า-จำหน่าย โปรแกรมจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด “LUxriot” จากลัทเวีย ที่มี เสถียรภาพสูงและตอบโจทย์การแก้ปัญหาความปลอดภัยทุกมิต

พ.ศ. 2558

- เป็นตัวแทนจำหน่าย กล้องวงจรปิด Panasonic ระดับ Gold Partner
- มีผลงานกล้องวงจรปิด panasonic มากกว่า 200 ล้านบาท

พ.ศ. 2561

- คิดค้นนวัตกรรมรักษาความปลอดภัย “ยามไฮเทค”(Hitech Guard)
- ก่อตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย ยามไฮเทค จำกัด
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015
- สั่งผลิต-นำเข้า-จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart home)

พ.ศ. 2562

- เป็นตัวแทนจำหน่าย กล้องวงจรปิด DAHUA ระดับ Silver Partner

พ.ศ. 2563

- จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์

พ.ศ. 2564

-จำหน่าย-ติดตั้ง เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ECO TECH

Shopping Cart
Scroll to Top